Naša spoločnosť pôsobí v dvoch oblastiach:

- predaj strojov a nástrojov
- špeciálne stavebné práce diamantovou technikou

Predaj je zameraný zväčša na stavebníctvo – predaj malých motorov a predaj stavebných strojov, náhradných dielov firiem CEDIMA (Nemecko) a EURODIMA (Rakúsko) v oblasti diamantovej techniky.
Špeciálne stavebné práce – vŕtanie a rezanie betónu, železobetónu a ostatných stavebných konštrukcií vykonávame taktiež strojmi a nástrojmi dvoch vyššieuvedených firiem, ktoré majú v tejto oblasti tradíciu.