REZAČKY ŠPÁR

- s benzínovým, dieslovým alebo elektrickým motorom, s a bez automatického posuvu, rezná hĺbka od 120 do 900 mm.


REZAČKY ŠPÁR - malé

- ručne vedené do reznej hĺbky 170 mm s benzínovým alebo dieslovým motorom
- typy: CF 12.3 B, CF 12.2 D, CF15 B, CF 15.2 D

REZAČKY ŠPÁR - stredné

- s posuvom do maximálnej reznej hĺbky 240 mm s benzínovým alebo dieslovým motorom
- typy: CF 2011 D, CF 2016 D, CF 2015 B

 

REZAČKY ŠPÁR - vežké

- s dieslovým alebo elektrickým motorom; rezná hĺbka od 270 do 600 mm
- typy: dieslové - CF 27.3 D, CF 33.1 D, CF 5010, CF 6000
           elektrické - CF 12.2 E, CF 22 E, CF 2015 E, CF 50.1 E